Omaishoidon palkkiot Espoossa 2019

07.01.2019

Omaishoidon hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2018 vahvistettu palkkakerroin on 1,391 ja vuodelle 2019 vahvistettu palkkakerroin on 1,417. Vuonna 2019 espoolaisten omaishoitajien täysimääräiset hoitopalkkiot ovat seuraavat:

Hoitoisuusryhmässä 3    439,80 euroa

Hoitoisuusryhmässä 2    799,78 euroa

Hoitoisuusryhmässä 1    1732,38 euroa

14.06.2019Muistikahvila 18.6.
14.06.2019Puolesta asiointi apteekissa helpottui
13.06.2019Valinnanvapautta hoivaan Espoossa
29.05.2019Uusi Lähellä-lehti on ilmestynyt
23.05.2019Vertaisryhmä espoolaisille erityislasten ja -nuorten omaishoitajille
13.05.2019Pop up -kahvilapäivä Entressen kirjastossa
10.05.2019Vastaa kyselyyn muistisairaiden henkilöiden omaishoitajien ravitsemustietoudesta
29.04.2019Espoon vanhustenhoitoon valinnanvapautta
25.04.2019Ajankohtaista omaishoidosta ja asumisvaihtoehdot palvelujen äärellä
01.04.2019Omaishoitaja ja -hoidettava saa äänestää kotona

Siirry arkistoon »