Yhteistyökumppanit

Toimimme yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa, joiden päämäärät tukevat tavoiteitamme. Emme halua sulkea pois uusia ja ehkä yllättäviäkin yhteistyön mahdollisuuksia. Yhteistyössä pyrimme mahdollisuuksien mukaan vastavuoroisuuteen.

Näin olemme toimineet yhteistyössä:

Espoon kaupunki, kotihoidon keskitetyt palvelut:

 • vierailut vertaistukiryhmissä syys- ja kevätkausina
 • mukana yhdistyksen info- ja keskustelutilaisuuksissa
 • yhdistyksemme toiminnasta tiedottaminen asiakkaille

Espoon seurakunnat, diakoniatyö:

 • vuosittainen kirkkopyhä marraskuussa eri seurakunnissa
 • seurakuntien omat virkistyspäivät yhteistyössä yhdistyksemme kanssa
 • omaishoitajien sururyhmä läheisensä menettäneille
 • seurakunnan työntekijän vierailut vertaisytukiryhmissä ja tilaisuuksissa

Kauniaisten kaupunki

 • yhteistyö tapahtumissa
 • yhdistyksemme toiminnasta tiedottaminen asiakkaille

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry

Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset (POLLI)

 • lystilauantai (projekti päättynyt)

Espoon Järjestöjen Yhteisö (EJY): Erilaisia tilaisuuksia EJY-järjestöjen kanssa.

Oppilaitokset: Omnia ammattiopisto, Metropolia, Keuda, Laurea

 • opiskelijoiden harjoitustöitä ja projekteja