DEN SVENSKA SAMTALSGRUPPEN 2017

Den svenska samtalsgruppen träffas i Hagalund, Köpmansvägen 6


           Onsdag    25.1.  kl. 14.00-15.30

22.2.

22.3.

            26.4.           

 24.5.

Mera information:
Ilse Vaenerberg  tel. 050 554 4806, ilse.vaenerberg@gmail.com

ALLA NYA OCH GAMLA VÄNNER ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA MED!